You are here > Home > About us

About Us

Sna cúig bliana seo caite d’éirigh seasamh Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire mar an gceathrú aerfort idirnáisiúnta níos láidre de réir mar a chuaigh méadú ar an líon paisinéirí a bhaineann úsáid as an tsaoráid. Is é Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire an príomh-gheatabhealach idirnáisiúnta um rochtain aeir le haghaidh an Iarthar, Iarthuaisceart agus Lár Tíre na hÉireann. Freisin tháinig forbairt thapa ar an aerfort agus anois freastalaíonn sé ar breis is 20 ceann scríbe sceidealaithe agus cairtfhostaithe ar fud na Éireann, an RA, na hEorpa agus níos faide ná sin. Aithnítear Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire mar an aerfort roghnaithe laistigh dá dhobharcheantar mar gheall ar an iomaíochas, an rogha agus an luach a chuireann an tAerfort ar fáil.

Staff

Mar fhreagra ar an méadú ar líon na bpaisinéirí, ar an 21 Feabhra 2007, d’fhógair Rialtas na hÉireann go raibh sé chun deontas caipitiúil ar luach €27 milliún a thabhairt d’Aerfort Iarthar Éireann.

I 2008 cuireadh tús le hobair ar roinnt tionscadal mór sibhialta agus tógála lenar áiríodh an méadú nua ar an gcríochfort atá le críochnú i Márta 2009. Táthar le críoch a chur i bhFeabhra 2009 ar chur i bhfeidhm na gCóras Catagóir II um Thuirlingt Ionstraimíochta (CAT II ILS) ar rúidbhealach 27, rud a chuirfidh feabhas ar iontaofacht an aerfoirt nuair a bhíonn infheictheacht íseal, agus críochnófar freisin méadú ar Cheantair Sábháilteachta na gCeann Rúidbhealaí (RESA) agus méadú ar an gceap casta rúidbhealaigh.

Ligfidh an clár seo don Aerfort a chuid pleananna uaillmhianacha a thar-rolladh maidir le feabhas a chur ar chórais sábháilteachta agus slándála chomh maith le méadú a dhéanamh ar an bhfoirgneamh críochfort, agus ar naprún agus áiseanna láimhseála aerárthaigh an aerfoirt.

Tá Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire tiomanta go hiomlán chun ceangail luachmhara a fhorbairt agus a sholáthar ó agus chuig cinn scríbe ar fud an domhain le haghaidh Iarthar Éireann, tuarasóirí, coimitéirí gnó, cairde agus teaghlaigh. Mar gheatabhealach idirnáisiúnta, soláthraíonn Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire deiseanna turasóireachta, gnó agus infheistíochta den chéad scoth i gcomhpháirt lenár gcustaiméirí, aerlínte agus oibreoirí turas. Ag Aerfort Iarthar Éireann Cnoc Mhuire féachaimid chuig éilimh arda na heitlíochta idirnáisiúnta a bhaint amach agus a shárú, agus ábhar bróid dúinn é go bhfuilimid chun tosaigh agus ré nua á cruthú le haghaidh paisinéirí taistil aeir in Iarthar Éireann.

Dámhachtainí:

  • Aerfort Réigiúnach is Fearr 2005 (Dámhachtainí Comhlachas Tráchtála na hÉireann)
  • Aerfort Réigiúnach is Fearr 2006 (Dámhachtainí Comhlachas Tráchtála na hÉireann)

Vision 2020 - download PDF